niedziela, 1 listopada 2020

Podsumowanie projektu

 Poł roku minęło bardzo szybko aczkolwiek ze względu na sytuację epidemiczną musieliśmy dostosowywać się szybko do panujących warunków.

Czego się nauczyliśmy:

1. Dla mnie osobiście największe wrażenie zrobił sposób przygotowywania pomocy dydaktycznych przez nasze trenerki z Islandii. My jesteśmy przyzwyczajeni do pięknie wydrukowanych najlepiej w kolorze kart pracy. A Kristin i Sarah zaprezentowały nam zgoła inne pomoce- wytłaczanki z jajek, kartonowe karty obrazkowe, zakrętki po mleku, tabliczki wielokrotnego użytku aby nie marnować bez potrzeby kartek papieru. I to jest pierwsza rzecz, której mogliśmy doświadczyć i stosować. Ekologia jest również w szkole, również nasze nauczycielskie pomoce dydaktyczne mogą by ekologiczne. Przez to wspieramy środowisko ale także nie wydajemy pieniędzy na tusz, papier ksero, laminarki itd.

2. Zabawa, ruch zastosowane podczas lekcji na każdym przedmiocie powodują, że motywacja uczniów jest większa. Dla uczniów zabawa to zabawa a nie nauka. Lubią się bawić a nie lubią się uczyć, dlatego sprytny nauczyciel przemyci materiał dydaktyczny do zabawy. Dodatkowo zabawa w grupie powoduje mniejszy stres dla uczniów z SPE. Cała grupa determinuje odpowiedzi a nie tylko ta jedna osoba. Ponadto uczniowie z SPE, którym trudniej przychodzi opanowanie danego materiału w takiej formie mogą pokazać swoje mocne strony.

3. Multisensorycznośc ułatwia zdecydowanie osiągnięcie sukcesu przez uczniów, również z SPE. Różne formy zabaw, aktywności otwierają uczniów, motywują ich do większego wysiłku a to
z pewnością przełoży się na lepsze efekty w uczeniu się. Uczniowie, którzy widza ile nauczyciel wkłada pracy w przygotowanie lekcji będą od siebie też wymagać więcej. Z doświadczenia wiem, że niejednokrotnie uczniowie uczą sie dla nauczyciela bo go lubią, bo nie chcą go zawieźć. 

4. Zaprezentowane przez trenerki zabawy można w bardzo prosty sposób dostosować do odpowiednich grup wiekowych. Dorośli z pewnością będą się przy nich dobrze bawić tak jak my podczas warsztatów. 

5. Trenerki zwracały również wielką uwagę na ćwiczenia na koncentrację, wyciszenie grupy. Myślę, że takich ćwiczeń nauczyciele stosują mało. Z pewnością wynika to z faktu, że nie ma za dużo czasu na lekcji ale niewątpliwie takie ćwiczenia ułatwiają prowadzenie tej lekcji. Warto zatrzymać się na chwilę bo to procentuje później większym skupieniem i większą motywacją. Takie ćwiczenia wyciszające pokazują również, że uczeń jest ważny dla nauczyciela, że nauczyciel ma czas i pochyla się nad samopoczuciem ucznia. Nauczycielki, które zaczęły stosować te ćwiczenia opowiadały, że na początku uczniowie byli zdziwieni. Ale po kilku ćwiczeniach pytali czy dzisiaj one będą ponieważ poczuli, że są one dla nich również korzystne. Ćwiczenia takie możemy stosować w każdej klasie, w każdej grupie również osób defaworyzowanych, nie potrzeba żadnych dodatkowych przygotowań. Zadbajmy o siebie, o naszych uczniów szczególnie w tym trudnym czasie.

6. Zapraszamy do korzystania z wypracowanych materiałów, filmów, przykładowych scenariuszy oraz na stronę grupy Projekty EOG RZPWE na Facebooku gdzie Sarah i Kristin zamieszczają nowe materiały a również nauczyciele uczestniczący w szkoleniach prezentują swoje dokonania i zmiany jakie się w nich dokonały w kwestii organizowania lekcji i przygotowywania materiałów dydaktycznych.


sobota, 31 października 2020

Opinie po szkoleniach na platformie Moodla

 Ponieważ nasze warsztaty upowszechniające projekt planowaliśmy w wersji stacjonarnej mieliśmy trochę obaw o to czy spodobają się w wersji online.

Włożyliśmy bardzo dużo energii i pomysłowości aby te warsztaty były inspirujące ale to odbiorca jest najważniejszym oceniającym.

Poniżej zamieszczam klika opinii po szkoleniach online.

Dziękuję! Jestem pewna, że forma szkolenia na żywo byłaby jeszcze bardziej efektywna, ale w obecnej sytuacji myślę, że forma, w której szkolenie się odbyło jak najbardziej zdała egzamin. Opisy ćwiczeń były zwięzłe i zrozumiałe, przekazywały w klarowny sposób cel i przebieg ćwiczeń, a filmiki stanowiły doskonałą ilustrację zadań. Zestaw ćwiczeń na pewno stanowi wspaniałą pomoc dla każdego młodego nauczyciela, a także wzbogaca warsztat pracy tych doświadczonych lektorów. Mnie najbardziej podobało się ćwiczenie Memory without cards, przy którym nie potrzebujemy żadnego przygotowania, a możliwości użycia są niezliczone oraz i Alphabet game. Myślę, że ciekawym pomysłem byłoby właśnie, jak to robicie w zadaniu kończącym szkolenie, do zachęcenia uczestników, by spróbowali rozbudować ćwiczenie/ spojrzeć na nie z innej strony/ pomyśleć, jak mogą je wykorzystać (niekoniecznie w oryginalnej formie) w swojej pracy, ze swoją grupą wiekową, ze swoimi uczniami.

Raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam serdecznie!


Bardzo się cieszę, że udało mi się zdążyć dokończyć szkolenie. Warto było. Ćwiczenia pozornie łatwe, ale jakże rozwijające i z pewnością wykona je każdy. Są świetną alternatywą szczególnie teraz, w obliczu sytuacji panującej w kraju, ponieważ te ćwiczenia uwzględniają chociażby zachowanie dystansu  między uczniami. Super!


Dziękuję za wspaniałe szkolenie. Z pewnością wykorzystam wiele pomysłów na moich lekcjach oraz w pracy w przedszkolu. Tym bardziej, że jestem na początku mojej kariery z nauczaniem języka angielskiego. Wszystkie propozycje ruchu są doskonałym pomysłem na przerwę śródlekcyjną jak i utrwalanie poznanego słownictwa. Będę często korzystała z wszystkich materiałów oraz zaglądała na Facebooka i zamieszczane tam wspaniałe posty. Dziękuję. 


Witam :)

bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w kursie - forma zdalna, która została zaproponowana jest przejrzysta i bardzo wygodna, kiedy mogę przejść przez ćwiczenia w dogodnym dla siebie czasie. 

Chylę czoło - bo zgromadzenie takiej ilości zadań to wiele czasu spędzonego niestety przed ekranem. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę wszystkim zdrowia :).


Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Angielski w Ruchu to też angielski w zabawie. Myślę, że przedstawione tu gry będą bardzo atrakcyjne dla uczniów, ponieważ większość z nich lubi bawić się w przedstawiony na szkoleniu sposób. Na przykład wychodzenie na moment za drzwi i odgadywanie co ustalili uczniowie w klasie zapewnia przyjemny dreszczyk emocji i motywuje do lepszego zapamiętywania ćwiczonych partii materiału. Metody TPR zawsze dużo bardziej angażują do udziału w lekcji, przez co nauka jest bez wątpienia dużo bardziej efektywna. Szkolenie pokazuje również, że czasem wystarczą bardzo proste pomoce dydaktyczne aby uświetnić i ożywić zajęcia, a w przypadku Memory without cards niepotrzebne są żadne materiały. Można więc zawsze wykorzystać tę zabawę ad hoc - kiedy na przykład zostało nam kilka minut do końca lekcji. Gorąco polecam szkolenie innym nauczycielom i pozdrawiam.


Bardzo dziękuję za pokazanie innego podejścia do pracy z uczniem.


W obecnej sytuacji jest to szkolenie, które jest rzetelnie przygotowane oprócz części opisowej zawiera także część "podglądu"  wykonania danej aktywności. Przydatne i dobre szkolenie, z którego można skorzystać w dowolnym momencie.

Serdecznie dziękujemy!


Szkolenie zaprezentowane w sposób jasny i obrazowy. Wiele zabaw można wykorzystać w grupie przedszkolnej starszej jak i młodszej. Przedstawione zabawy nie potrzebują dużego zaplecza pomocy dydaktycznych. 

Bardzo dziękuję za ciekawe propozycje .


Szkolenie było przedstawione w sposób ciekawy i zrozumiały. Zaprezentowane różnego rodzaju zabawy, można wykorzystać w każdej grupie wiekowej.

  Serdecznie dziękujemy.

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia on-line. Wszystko było bardzo dobrze przygotowane, szkolenia on-line jasno przekazywały pomysły na różne zabawy. Organizacja szkolenia przeprowadzona bez żadnych zakłóceń.  


Dziękuję za taką formę kształcenia. Obecna sytuacja po raz kolejny pokazała, że trudne sytuacje wymagają szczególnych i kreatywnych rozwiązań. Chętnie skorzystam z propozycji gier - niektóre były mi znane, niektóre - nie, kiedy tylko uczniowie wrócą do szkół. 

czwartek, 29 października 2020

Szkolenia na Moodle

 Jak wyglądają nasze szkolenia na platformie Moodla?

Poniżej próbka materiałów udostępnionych nauczycielom. Kursy dostosowaliśmy do odpowiednich grup- dla nauczycieli języka angielskiego, dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Ponieważ w każdej klasie mamy do czynienia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi staraliśmy się zaprezentować takie zabawy aby można je wykorzystać również z uczniami z SPE.

wtorek, 27 października 2020

Scenariusz edukacji przyrodniczej

 Scenariusz lekcji edukacji przyrodniczej w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem zabaw prezentowanych podczas warsztatów Play to Learn More/Smart Teachers Play More z dostosowaniem dla uczniów z SPE i zaburzeniami ruchowymi


Na zielono zaznaczono zabawy prezentowane podczas warsztatów.

1

Temat zajęć

Jesienne dary ogrodu

2

Godzin dydaktycznych

1

3

Przedmiot zajęć/klasa

2

4

Cele ogólne

Uczeń rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki owoców i warzyw oraz ich jadalnych części

5

Cele szczegółowe

 

Uczeń

·         rozpoznaje  owoce i warzywa pojawiające się jesienią

·         rozpoznaje części rośliny

·         wie, która część danej rośliny jest jadalna  

6

Metody, techniki i formy pracy

 

Indywidualna, grupowa

7

Materiały dydaktyczne oraz środki

 

Karty obrazkowe, pocięte nazwy owoców i warzyw

9

Treści podstawy programowej realizowanych w  ramach zajęć

Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń:

1.      1. rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;

2.       

 

9

Przebieg zajęć

Wstęp:

Nauczyciel rozrzuca na biurku karty obrazkowe z owocami i warzywami typowymi dla Polski i zadaje pytanie, które z nich pojawiają się jesienią.

Uczniowie podchodzą i przywieszają odpowiednie karty do tablicy-nazywając wybrany owoc lub warzywo.

Następnie przywiesza do tablicy karty obrazkowe.

Część główna:

Na drugiej tablicy nauczyciel przywiesza słowa takie jak:

KORZEŃ, ŁODYGA, LIŚCIE, KWIAT, OWOC  i dzieli uczniów na 5 grup.

Każda z nich zabiera jedno słowo z tablicy i dostaje 3 puste kartoniki na których należy zapisać owoc lub warzywo, którego daną część zjadamy.

Nauczyciel zbiera kartoniki z nazwami owoców i warzyw i wrzuca je do obręczy na środku klasy.

Zabiera również poszczególnym grupom kartki z nazwami jadalnych części owoców i warzyw  po to aby je zamienić np. grupa, która miała łodygę teraz dostanie korzeń i będzie zbierać słowa związane z korzeniem itd.

Na dany sygnał rozpoczyna się gra- każda grupa musi zebrać wszystkie swoje kartoniki. Po zakończeniu gry każda grupa czyta swoje wyrazy i wspólnie klasa decyduje, czy są one prawidłowe.

Następnie nauczyciel rozdaje uczniom koperty zawierające ilustracje warzyw (pietruszka, sałata, papryka, ogórek, brokuł, burak, fasolka szparagowa, por, kapusta) i napisy: łodyga, liść, korzeń, owoc, kwiat. Zadaniem uczniów jest określenie, jaką częścią rośliny jest dane warzywo i przyporządkowanie jego obrazka do odpowiedniego wyrazu. Uczniowie samodzielnie segregują napisy i obrazki, następnie wklejają je do zeszytu.

Następnie nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy
i rozrzuca na ziemi trzy sznurki. Uczniowie w każdej grupie stają po lewej stronie sznurka.

Zadanie polega na tym, że uczniowie stają po lewej stronie sznurka jeśli padnie słowo korzeń, po prawej jeśli owoc, pośrodku jeśli łodyga.

Uczeń z zaburzeniami ruchowymi będzie pełnił rolę nauczyciela i mówił korzeń, owoc, łodyga a uczniowie powinni stanąć po odpowiedniej stronie sznurka. Kto się pomyli odpada.

Część końcowa:

Nauczyciel prosi uczniów aby sprawdzili jakie przetwory są przygotowywane w domu z jesiennych darów.

 

10

Warunki realizacji

W pierwszej zabawie grupowej mogą brać udział wszyscy uczniowie. Jeśli w grupie jest uczeń
z zaburzeniami ruchowymi to  on nie musi biegać po kartonik ale obserwuje czy przyniesiony kartonik pasuje lub czy należy go wymienić. Uczniowie z SPE mają wsparcie w grupie podczas wykonywania ćwiczenia ruchowego.

W drugiej zabawie ruchowej uczeń z zaburzeniami ruchowymi pełni rolę nauczyciela i mówi słowa.

niedziela, 25 października 2020

Zdalne szkolenia na platformie Moodle

 Wczoraj w sobotę rozpoczęliśmy szkolenia online na platformie Moodla. Nie wiemy czy ten sposób trafi w potrzeby nauczycieli.

Na szczęście na każdym poprzednim szkoleniu robiliśmy zdjęcia, filmy i to one pomogą nam w zorganizowaniu materiałów dydaktycznych.

Wczoraj ruszył kurs "Angielski w ruchu" i "Ruch i edukacja w edukacji dziecka przedszkolnego".

Od poniedziałku ruszą kolejne kursy. Oby zdrowie nasze i nauczycieli pozwoliły nam na ich zakończenie.sobota, 24 października 2020

Nauczycielki w ruchu-warsztaty

 Tydzień rozpoczynamy od warsztatów stacjonarnych.

Wspólnie z Paniami świetnie się bawiłyśmy prezentując poszczególne zadania i gry.


W środę odbyła się konferencja promująca projekt  w Opolu.

Dla nas to szczególne miejsce jako, ze jest to jedna z największych placówek w Opolu z grupami  integracyjnymi co jak najbardziej wpisuje się w cele naszego projektu.

W konferencji ze względów sanitarnych uczestniczyło 17 nauczycielek.

W piątek miałyśmy pojechać ze szkoleniem do Popielowa ale niestety... zdrowie i bezpieczeństwo najważniejsze.


wtorek, 20 października 2020

What are you wearing?

 Scenariusz na lekcję języka angielskiego. Na zielono zaznaczono zabawy zaprezentowane podczas intensywnych szkoleń prowadzonych przez Kristin i Sarah. Scenariusz przeznaczony dla klasy z uczniami z SPE.

Zabawy grupowe są świetnym wsparciem dla uczniów z SPE, jeśli nie znają odpowiedzi to mogą podpytać innych członków grupy. Uczniowie czują się bezpiecznie i ten fakt zmotywuje ich do większego wysiłku.

1

Temat zajęć

What are you wearing?

2

Godzin dydaktycznych

1

3

Przedmiot zajęć/klasa

II

4

Cele ogólne

Rozpoznajemy i nazywamy ubrania,
Utrwalamy nazwy kolorów

5

Cele szczegółowe

 


Uczeń potrafi nazwać ubrania
Uczeń potrafi nazwać kolory
Uczeń potrafi opisać ubrania
Uczeń potrafi użyć zwrotu What are you wearing
i odpowiedzieć na niego.

6

Metody, techniki i formy pracy

Grupowa, indywidualna

7

Materiały dydaktyczne oraz środki

 

Kolorowe literki piankowe, cyferki, karty obrazkowe w odpowiednich kolorach

9

Treści podstawy programowej realizowanych w  ramach zajęć


Rozumienie prostych wypowiedzi ustnych.
Reagowanie na polecenia.
Powtarzanie wyrazów i prostych zdań.
Nazywanie ubrań.
Tworzenie bardzo prostych i krótkich wypowiedzi według wzoru.
Używanie poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.
Reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia.
Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki.

9

Przebieg zajęć

Wstęp:

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy.

Każda grupa losuje swój kolor i jej zadaniem będzie znaleźć w klasie 6 przedmiotów w wylosowanym kolorze. Wśród przedmiotów musi być literka, liczba, ubranie, słowa na odpowiednio kolorowych kartkach.

Wygrywa ta grupa, która zbierze wszystkie swoje przedmioty.

Po zebraniu przedmiotów każda grupa omawia co znalazła:

Red group- red letter R, red number, red word Monday

Red cap, red pen, red ball;

Green group- green letter G,green number, green word Tuesday, green trousers, green pencil, green kite

Yellow group- yellow letter Y, yellow number, yellow word Wednesday, yellow dress, yellow pencil case, yellow car;

Blue group- blue letter B, blue number, blue word Thurdsay, blue schoolbag, blue socks, blue train;

Orange group: orange letter O, orange number, orange word Friday, orange skirt, orange ruler, orange doll;

Następnie każdy uczeń bierze jeden znaleziony przedmiot - nauczyciel mówi kategorie
i uczniowie ustawiają się według kategorii-letters, numbers, toys, school items, days of the week, clothes.

 

Część główna:

Nauczyciel opowiada w co jest ubrany używając zwrotu I’m wearing a ……

Następnie zadaje pytanie: What are you wearing?Wskazany uczeń odpowiada I’m wearing a …..

W ten sposób nauczyciel pyta kilku uczniów. Następnie prosi aby uczniowie w parach zadawali sobie pytania i odpowiadali na nie.

Po serii pytań i odpowiedzi uczniowie grają
w Memory-dobierają się w pary i ustalają co mają ubrane. W tym czasie dwie osoby wychodzą z klasy.

Po powrocie szukają par zadając pytanie What are you wearing? Wygrywa ta osoba, która zbierze więcej par.

Część końcowa:

Każdy uczeń w zeszycie zapisuje temat lekcji
i odpowiada na pytanie zawarte w temacie.

 

10

Propozycja ewaluacji

Uczniowie podchodzą do biurka i wrzucają do pojemnika albo zielony albo czerwony patyczek. Zielony oznacza, że im się lekcja podobała, czerwony, że nie.